Thanjavur Auditoriums

S. R.lThirumana Maha
Sannathi Street, Uppiliyappan Koil, Tirunageswaram, Thanjavur, Tamil Nadu - 612204
04362 - 2464200
Sagayamatha Mahal
Cauvery South Canal, Thiruvaiyaru, Thanjavur, Tamil Nadu - 613204
04362 - 260268
Thangavel Chettiyar Marriage Hall
South Rampart, Thanjavur, Tamil Nadu - 613001
9443262763